Peter Gustafsson

Rättsområden

Här följer i alfabetisk ordning en uppräkning av de rättsområden som jag har valt att specialisera mig på samt exempel på frågor som kan bli aktuella inom varje enskilt rättsområde.

Arrenderätt

Bostadsrättsjuridik

Fastighetsrätt

Föreningsrätt

Hyresjuridik