Peter Gustafsson

Jag har tidigare har jag arbetat som jurist på HSB och på advokatbyråer i Stockholm med affärs- och fastighetsjuridisk inriktning.

Akademisk utbildning och tidigare anställningar med juridisk anknytning mm.

2002-05-01 –                   Juridisk verksamhet i egen regi

1997-04-21 – 2002-04-30  HSB-jurist inom HSB-Sverige och HSB Riksförbund

1996-01-20 – 1997-02-22  Biträdande jurist på Advokatfirman Michelson

1994-02-16 – 1996-01-26  Biträdande jurist vid Advokatfirman Anders Karlström

1993-08-16 – 1994-02-15  Notarie på på Mölndals tingsrätt

1991-04-01 – 1993-04-30  Notarie på Länsrätten i Örebro län

1986-08-30 – 1991-01-10  Juris kandidatutbildning vid Uppsala Universitet