Peter Gustafsson

Processföring

Processföring

För den skull att en tvist inte kan lösas på frivillig väg genom förlikning, måste den part som vill ha rätt överväga om rättslig process skall inledas för att lösa tvisten. Det är dock en sak att ha rätt och en annan sak att kunna bevisa att man har rätt. Dessutom måste en sådan viktig sak som rättegångskostnaderna beaktas. En rättslig process är därför inte något som man ger sig in i utan goda skäl. Jag har stor erfarenhet av processande i domstolar och nämnder, varför Du med förtroende kan vända Dig till mig.

Rättsskydd

Vid process i allmän domstol, ser jag alltid till att skriva till det försäkringsbolag där det kan finnas ett rättsskyddsmoment att nyttja. Beviljar försäkringsbolaget rättsskydd, håller jag sedan i kontakterna med försäkringsbolaget tills dess tvisten är slutligt avgjord och regleringen av rättegångskostnaderna är avslutad. Rättsskyddsmomentet täcker en del av rättegångskostnaderna men inte alla. Ersättningen brukar vara maximerad och dessutom tillkommer en självrisk. Vad som gäller i Ditt fall framgår av försäkringsbeskedet.