Peter Gustafsson

Rådgivning

Många tvister kan undvikas om man tar kontakt med en specialiserad jurist innan man t ex tecknar ett lokalhyresavtal. Jag erbjuder därför mitt biträde vid rättsliga utredningar, avtalsskrivningar mm. Vidare erbjuder jag sedvanlig rådgivning för den som önskar kännedom om lag och rättspraxis.