Peter Gustafsson
Välkommen till fastighetsjuristen Peter Gustavsson.
Jag erbjuder juridisk rådgivning, biträde vid rättsliga processer i domstolar och nämnder samt utbildning av anställda och förtroendevalda inom några få rättsområden som jag verkligen har specialiserat mig på de senaste 21 åren. Mina klienter är bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och fastighetsförvaltare.

 

Det är nu dags att boka 2019 års utbildningar!

Läs mer om dessa här.